Manas darba gaitas ir bijušas arī citās jomās, bet ar gandarījumu esmu atgriezusies pie izglītības jomas, jo tā ir iespēja nepārtraukti mācīties, sevi pilnveidot un nodot savu pieredzi tālāk.

 • Izglītība: Bakalaura grāds pedagoģijā, “Mājturības un kultūras vēstures pedagoga kvalifikācija”, pirmā līmeņa augstākā izglītība ekonomikā, “Ekonomista – grāmatveža kvalifikācija”.
 • Hobijs:  Aktīvā atpūta dabā, slēpošana, orientēšanās, laivošana, makšķerēšana, riteņu izbraucieni, Latvijas dabas skaistāko vietu apceļošana kopā ar ģimeni.
 • Izglītība: Latvijas Universitāte, Bakalaura grāds angļu filoloģijā, pedagoga kvalifikācija un pirmā līmeņa augstākā izglītība Juridiskā koledža, jurista palīgs.
 • Hobijs:  Ceļošana.
 • Dzīves moto – “Viss notiek tā, kā tam jānotiek!”
 • Par sevi: Man patīk mācīties, jo viss, ko esi apguvis ir Tava bagātība!
 • Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, augstākā pedagoģiskā izglītība.
 • Hobijs:  rokdarbi.
 • Dzīves moto – “Ieraugi skaisto sev apkārt!”

Esmu Bulduru absolvente. Tūrisma un viesmīlības nozari sev atklāju Biznesa augstskolā Turība, kur apguvu Viesnīcas administratora profesiju.

 • Izglītība: Maģistra grāds uzņēmējdarbības vadībā, Latvijas Lauksaimniecības universitāte doktorantūra pedagoģija.
 • Hobijs: Tuvāki un tālāki ceļojumi. Patiesu gandarījumu sniedz meža stādīšanas un apsaimniekošanas darbs.
 • Vērtības: Augstu vērtēju savstarpēju cieņu un sirsnību komunikācijā ar cilvēkiem.

Strādāju skolā jau 30 gadus, darbojos ar visiem jautājumiem, kas saistīti ar dārzkopību.

 • Izglītība: Latvijas Lauksaimniecības Universitāte, augstākā izglītība, agronoms.
 • Hobijs: Mājas un dārza iekārtošana un kopšana, ceļošana, tikšanās ar draugiem
 • Dzīves moto – “Skatīties pozitīvi uz visu!”.

Interesē viss, kas saistīts ar kultūru, mūziku, mākslu un tehnikas sasniegumiem.

 • Izglītība: Augstākā, esmu beidzis RTU, arhitektūras fakultāti.
 • Hobijs: dārzs, iešana dabā, ziemas sporta veidi.
 • Vērtības: Sakopta vide un sava teritorija visapkārt ( māja un valsts).
 • Izglītība: LLU Lauksaimniecības mehanizācija, pedagoģijas maģistrs, Eiropas arboristu padomes sertificēts arborists (ETW).
 • Hobijs: Dzīvošana tuvāk dabai, makšķerēšana, darbs ar kokiem un mežā.
 • Izglītība: Pedagoģijas maģistrs, Lauksaimniecības bakalaurs, diplomēta dārzkopības agronome.
 • Hobijs: adīšana, ceļošana, darbs dārzā.

Kopš 2018. gada rudens strādāju Bulduru Dārzkopības vidusskolas Augu biotehnoloģiju laboratorijā.

 • Izglītība: Maģistra grāds bioloģijā, turpinu studijas doktorantūrā.
 • Hobijs: brīvajā laikā patīk šūt un ceļot.
 • Vērtības: Mēs varam kļūdīties, bet nedrīkstam nedarīt! Tikai rīkojoties, ir iespēja kaut ko iemācīties (kā arī atklāt 100 veidus, kāpēc lietas nenotiek tā, kā esam iedomājušies).
 • Izglītība: Augstākā.
 • Hobijs: Riteņbraukšana, peldēšana, pārgājieni dabā, fotogrāfēšana.
 • Moto: Esi vienmēr saules stariņš, reti, reti mākonītis!

Bibliotekārs un audzēkņu pašpārvaldes koordinētājs

 • Izglītība: Liepājas Pedagoģiskā universitāte.
 • Hobijs: Dzīves svinēšana.
Skolas personāla kontakti