Skolas salidojums tiek plānots 2023.gada pirmajā jūnija sestdienā