Trīs dienas Bulduru Tehnikumā notiek starptautiska zinātniska konference „Kokaugu pavairošana in vitro — jauni paņēmieni problēmu risināšanā

No 2024. gada 22. līdz 24. aprīlim Bulduru Biotehnoloģiju centrā norisinās Otrā starptautiskā COST pasākuma CA21157 „CopyTree“ zinātniskā konference „Kokaugu pavairošana in vitro — jauni paņēmieni problēmu risināšanā“. Biotehnoloģijas nozarei nozīmīgajā pasākumā piedalās ievērojami zinātnieki no vairāk kā 30 pasaules valstīm.

Konferences mērķis ir pieredzes apmaiņa un jaunāko atziņu publiskošana kokaugu mikropavairošanā un ar to saistīto problēmu risināšanā. Izaicinājums ir nodrošināt pasaulē strauji pieaugošo pieprasījumu pēc kokaugu stādiem.

Kokaugi ir mūsu ekosistēmas pamats, kas nodrošina cilvēci ar koksni, pārtiku, medikamentiem un citiem būtiskiem materiāliem un izejvielām. Mikropavairošana ir ļoti efektīva augu pavairošanas metode, kurā laboratorijas apstākļos no nelielām augu daļiņām īsā laika posmā var iegūt tūkstošiem jaunus no slimībām brīvus augu stādus. Tomēr katrai augu sugai un pat šķirnei var būt savas īpašas audzēšanas tehnikas un paņēmieni, it īpaši smalka pieeja nepieciešama kokaugiem. Par šīm problēmām arī diskutē sabraukušie zinātnieki. Patiess prieks, ka arī Latvijas pētnieki no Bulduru Biotehnoloģiju centra, LVMI Silavas, Dārzkopības institūta un LU Botāniskā dārza ar saviem referātiem iekļaujas pasaules zinātnieku komandā.

Norādot uz nozares attīstības perspektīvām, konferenci atklāja Zemkopības ministrs Armands Krauze, atzīmējot, ka šis pasākums kalpo kā platforma, lai uzlabotu komunikāciju un sadarbību starp Latvijas un pasaules laboratorijām. Uzlabotas in vitro metodes nodrošinās ātrāku augu pavairošanu, kas ir būtiska mežu atjaunošanai un komerciālai mežsaimniecībai. Šīs tehnoloģijas palīdz attīstīt klimatkontrolētu lauksaimniecības praksi un vertikālās audzētavas, samazinot atkarību no klimata pārmaiņām un nodrošinot vides saudzēšanu.

Savukārt Bulduru tehnikuma valdes loceklis Rafaels Joffe bilda, ka šis pasākums sniedz mūsu studentiem jaunu ieskatu straujajā lauksaimniecības nozares attīstībā.

Pateicība konferences organizatoriem: Bulduru Biotehnoloģiju centram un tā vadītājai Līvai Purmalei, Gentes Universitātes profesoram Stefaan Werbrouck un Nacionālās pētniecības padomes Bioekonomikas institūta profesoram Maurizio Lambardi un „CopyTree“ zinātniskajai komisijai, kā arī Zemkopības ministrijai un Latvijas Biozinātņu un tehnoloģiju universitātei par atbalstu.