Piesakies “Starptautiskais laikmetīgās dārzkopības simpozijs’ 2023” pasākumam! (bezmaksas)

26.01.2023./Plkst. 10:00

ZOOM links dalībai konferencē/ ZOOM link for participation in the conference:

https://us06web.zoom.us/j/89056300923

Bulduru Dārzkopības vidusskola aicina uz Starptautisko simpoziju Laikmetīgā Dārzkopībā!

Simpozija mērķis ir apvienot jaunākos sasniegumus Dārzkopībā un sniegt iespēju apmainīties ar informāciju un idejām, lai veicinātu kopīgus pētījumus un sadarbību.

Simpozija tēmas:

  • Augu mikropavairošana;
  • Bioloģiski aktīvās vielas augos;
  • Augi un mikroorganismi;
  • Dārzkopības digitalizācija un automatizācija;
  • Precīzā un klimat kontrolētā dārzkopība.

Norise: 26.01.2023./Plkst. 10:00

Svarīgākie datumi 2023.gadā:

09. janvāris – Reģistrācija un kopsavilkumu iesūtīšana
16. janvāris – Dalības apstiprināšana autoriem
23. janvāris – e-posteru iesūtīšana
24. janvāris – Vēlā reģistrācija klausītājiem (dalība konferencē bez prezentācijas)

Dalība: bez maksas

Sīkāka informācija:

Dr. biol. Anta Sparinska anta.sparinska@bulduri.lv

Līva Purmale liva.purmale@bulduri.lv

Darba valoda simpozijā: angļu

Organizators: Bulduru Dārzkopības vidusskola

The conference’s aim is to bring together the latest advances in research on the Contemporary horticulture and to provide an opportunity for exchange information and ideas and stimulate joint research and collaboration.

Topics:

-Plant micropropagation

-biologically active compounds of plants

-Plants and microorganisms

-Digitalization and automation

-precise and climate controlled horticulture

Important dates:

  • January 9, 2023– Registration and submission of abstracts
  • January 16, 2023– Acceptance notification for authors
  • January 23, 2023– e-poster submission for accepted authors
  • January 24, 2023– Late registrations (participation in a conference without presentation)

Start: January 26, 2023, 10:00 am.

Conference Fees: Participation in the conference is free of charge

For details regarding the conference please contact:

PhD Anta Sparinska anta.sparinska@bulduri.lv

Liva Purmale liva.purmale@bulduri.lv

Official language: English is the official language of the conference.

Organizers: Bulduri Horticultural School

Simpozijs notiek  ar projektu atbalstu:

“Biotehnoloģiju kompetences attīstība augstvērtīgu dārzkopības produktu ieguvei” Nr. 19-00-A01612-000006;

“Ziemciešu genciānas un sudrabsveces mikropavairošanas tehnoloģiju izstrāde un iegūto jaunstādu pārbaude dažādos augšanas apstākļos Latvijā” 19-00-A01620-000097

Supported by ELFLA  project  no19-00-A01612-000006 and  19-00-A01620-000097

Piesakies “Starptautiskais laikmetīgās dārzkopības simpozijs 2023” pasākumam! (bezmaksas)

Click or drag a file to this area to upload.