Tirgus izpēte: Kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas pakalpojums Dārzkopības vidusskolas vajadzībām

Nolikums