Mērķis:
Zvērināta revidenta pakalpojumu sniegšana – finanšu pārskata uz 31.12.2017. atzinuma sniegšana SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (BDV).

Darba uzdevums:
Izskatīt dokumentus (bilanci, peļņas un zaudējuma aprēķina, pašu kapitāla izmaiņu pārskata un naudas plūsmas pārskata, kā arī grāmatvedības uzskaites principu kopsavilkumu utml.), sniegt par tiem atzinumu.

Pakalpojuma sniegšanas laiks:
2018.gada 10.aprīlis – 2018.gada 02.maijs

Pakalpojuma sniegšanas apjoms:
Apgrozījums 2017.gadā:
Dotācija – 644 767.00
Jauniešu studiju finansējums (ESF) – 142 576.00
Pašu ieņēmumi – 424 885.00
Vienreizējā dotācija – 1 820 500.00
Citas ziņas:
Vidējais darbinieku skaits – 90
Struktūrvienību nav

Prasības pretendentam:
LR Zvērināta revidenta derīgs sertifikāts.
Vēlama pieredze darbā izglītības iestādē.

Iesniedzamie dokumenti:
Darba apjoma cenas piedāvājums (bez PVN), zvērināta revidenta sertifikāta apliecība, pašnodarbinātas personas vai komersanta reģistrācijas apliecība – kopijas.

Iesniegšanas termiņš:
Dokumentus pretendenti iesniedz personiski, iesūta pa pastu vai elektroniski uz e-pasta adresi bulduri@bulduri.lv līdz 2018.gada 10.aprīlim plkst.14.00. BDV, Viestura ielā 6, Jūrmalā.