Plānots īstenot 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Lektore:

Par gūto pieredzi divās lekcijās stāstīs:
ELGA BRAŽŪNE dārzniecības „NESLINKO“ īpašniece, ar 44 gadu pieredzi tomātu audzēšanā un 22 gadu lektores pieredzi; līdzautore apjomīgai grāmatai par šķirņu tomātu audzēšanu Latvijā un 2 grāmatu autore par tomātu un papriku audzēšanu. Kopš 1997.gada uzkrāta bagāta pieredze arī dažādu dārzeņu izstāžu.

Tomātu  audzēšanas secība  – sēšana, diedzēšana, stādu audzēšana, augsnes sagatavošana, izstādīšana paliekošā vietā, aprūpe, mēslošana , laistīšanas režīms, ražas vākšana pārstrāde un uzglabāšana.

Mērķauditorija:

dārzkopji amatieri un iesācēji

Lekciju norises datumi un laiks:

Plānots īstenot 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Kopā 8 akadēmiskās stundas ZOOM platformā.

Mērķis:

Iepazīstināt ar savu pieredzi, lai dārzkopji izvairītos no kļūdām tomātu audzēšanā; ieteikt gadu gaitā pārbaudītas patiesības tomātu audzēšanā.

Lekciju saturs 14.02.23.:

“NO STĀDA LĪDZ RAŽAI” lekcijas plāns:

→    par  tomātu šķirņu daudzveidību un pielietojumu

→    kā neapjukt šķirņu izvēlē

→    par segtajām platībām, nojumēm un dobēm atklātā laukā

→    augsnes sagatavošana tekošajai sezonai

→    par augšanas stimulatoriem – lielot vai atturēties

→    stādīšana un aprūpe

→    par ūdens kvalitāti un nozīmi augu dzīvē

→    laistīšana un papildus mēslošana

→    ražas vākšana uzglabāšanai

→    augsnes auglības uzturēšana un atveseļošana

→    sezonas nobeiguma darbi

Lekciju saturs 16.02.23.:

“VESELĪGU STĀDU AUDZĒŠANA” un citi aktuāli jautājumi lekcijas plāns:

→   kad sēt tomātus

→   praksē pārbaudīti paņēmieni tomātu sēšanā

→   kā piķēt un pārstādīt

→   jauno stādu laistīšana un mēslošana

→   stādu sagatavošana izstādīšanai

→   problēmas tomātiem  – kā palīdzēt –  ieteikumi no prakses

Ietvertās tēmas:

  • padomi par segtajām platībām tomātu audzēšanā;
  • stādu audzēšana;
  • tomātu stādu aprūpe augšanas un ražošanas periodā.

Mācību maksa:

44 eiro par abu lekciju dienām.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi