Bulduru Dārzkopības vidusskolā turpinās mācības tālākizglītības programmā “Dārzu un parku kopšana”. Mācības pabeidzot iespējams iegūt kokkopja – arborista  kvalifikāciju, kas tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” (turpmāk – projekts) īstenošanā projekta 5. kārtas ietvaros.

Lai gan mācību gads nemitīgi mainoties epidemioloģiskajai situācijai valstī ir pagarināts līdz 2022. gada februārim, apmācāmie nenogurstoši turpina attīstīt savas prasmes un iemaņas, lai jau nākamajā gadā iegūtu kokkopja -arborista kvalifikāciju. Profesijas viens no galvenajiem uzdevumiem ir rūpes par kokiem sarežģītajos pilsētvides apstākļos un darbs pie koku iespējamo apdraudējumu novēršanas. Lai arī no malas varētu šķist, ka kokkopja- arborista profesijas veikšanai ir nepieciešama tikai laba fiziskā sagatavotība un forma, tomēr lielākais izaicinājums apmācību procesā ir tieši dendroloģija, zinātne par kokiem, kā arī koku novērtēšanas apgūšana.

Šobrīd topošajiem kokkopjiem – arboristiem priekšā ir kvalifikācijas prakse, dendroloģijas eksāmens un kvalifikācijas eksāmens, tādēļ neskatoties uz rudenīgajiem laika apstākļiem, topošie arboristi turpina apgūt programmu “Darba pozīcijas sasniegšana” instruktoru M.Pilskalna, A.Celmiņa un A.Spailes vadībā.
Kā izsakās topošie kokkopji- arboristi: “Mācību procesā mēs arvien atklājam jaunas un interesantas šīs profesijas nianses un tās skaistumu”.

Apmācības tiek īstenotas Eiropas Sociālā fonda projekta Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” ietvaros.