Uzņemšana jau sākusies!

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

  1. Iesniegumu var iesniegt klātienē (aizpilda klātienē);
  2. Vai elektroniski parakstītu ar E parakstu:
  3. Izglītības dokumenti: apliecība, atestāts vai diploms, centralizēto eksāmenu sertifikāts/-ti, sekmju izraksts klātienē – jāuzrāda dokumenta oriģināls;
  4. Motivācijas vēstuli (raksta Pretendents uz vietas Bulduru tehnikumā iesniedzot dokumentus) ar pamatojumu līdz 100 vārdiem, kāpēc izglītojamais izvēlējies mācīties tieši šajā profesijā Bulduru tehnikumā?
  5. Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība);
  6. Uzvārda maiņas dokumentu kopiju (ja ir nepieciešamība);
  7. Personas, kurām noteikta invaliditāte, un bāreņi – dokumentus, kas apliecina attiecīgo statusu;
  8. Medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u pilngadīgām personām vai veidlapu Nr.026/u nepilngadīgām personām) medicīnas izziņa ar norādi par piemērotību apgūstamajai profesijai – norādot informāciju par hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;
  9. Iesniedzot dokumentus programmā Dārzu un parku kopšana (arborists/kokkopis) jāiesniedz medicīniskā izziņa ar atzīmi, ka personas veselības stāvoklis atbilst pastāvošiem normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un atbilst veicamajam darbam augstumā;
  10. 3×4 cm foto (2 gab.), kas uzņemtas 2024.gadā.

UZŅEMŠANA mācībām 2024./2025. gadam:

Izglītojamie pēc 9. klases var pieteikties mācībām klātienē no 2024. gada 27. jūnija līdz 12. jūlijam:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Rezultāti tiks paziņoti 18. jūlijā uz pieteikumā norādīto izglītojamā e-pastu un tālruņa numuru.

Izglītojamie pēc 12. klases un pieaugušie tālākizglītības programmās var pieteikties mācībām klātienē no 2024. gada 11. jūlija līdz 26. jūlijam:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Rezultāti tiks paziņoti 1. augustā uz izglītojamā norādīto e-pastu un tālruņa numuru.

Mācību un Dienesta viesnīcas līgumu slēgšana izglītojamiem pēc 9. klases notiek klātienē no 2024. gada 22.-26. jūlijam šādos laikos: 

pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Mācību līgumu un Dienesta viesnīcas līgumu slēgšana izglītojamiem pēc 12. klases notiek klātienē no 2024. gada 14.-22. augustam šādos laikos:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00