Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. Iesniegumu var iesniegt klātienē (aizpilda klātienē);
 2. Vai elektroniski parakstītu ar E parakstu:
 3. Izglītības dokumenti: apliecība, atestāts vai diploms, centralizēto eksāmenu sertifikāts/-ti, sekmju izraksts klātienē – jāuzrāda dokumenta oriģināls;
 4. Motivācijas vēstuli (raksta Pretendents uz vietas Bulduru tehnikumā iesniedzot dokumentus) ar pamatojumu līdz 100 vārdiem, kāpēc izglītojamais izvēlējies mācīties tieši šajā profesijā Bulduru tehnikumā?
 5. Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība);
 6. Uzvārda maiņas dokumentu kopiju (ja ir nepieciešamība);
 7. Personas, kurām noteikta invaliditāte, un bāreņi – dokumentus, kas apliecina attiecīgo statusu;
 8. Medicīnas izziņu (izrakstu no stacionārā pacienta/ambulatorā pacienta medicīniskās kartes (veidlapa Nr.027/u pilngadīgām personām vai veidlapu Nr.026/u nepilngadīgām personām) medicīnas izziņa ar norādi par piemērotību apgūstamajai profesijai – norādot informāciju par hroniskām saslimšanām, tai skaitā redzes, dzirdes, funkcionāliem vai psihiskiem traucējumiem, alerģijām, ierobežojumiem fiziskajai slodzei;
 9. Iesniedzot dokumentus programmā Dārzu un parku kopšana (arborists/kokkopis) jāiesniedz medicīniskā izziņa ar atzīmi, ka personas veselības stāvoklis atbilst pastāvošiem normatīvajiem aktiem par obligāto veselības pārbaužu veikšanas kārtību un atbilst veicamajam darbam augstumā;
 10. 3×4 cm foto (2 gab.), kas uzņemtas 2024.gadā.

UZŅEMŠANA mācībām 2024./2025. gadam:

Izglītojamie pēc 9. klases var pieteikties mācībām klātienē no 2024. gada 27. jūnija līdz 12. jūlijam:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Rezultāti tiks paziņoti 18. jūlijā uz pieteikumā norādīto izglītojamā e-pastu un tālruņa numuru.

Izglītojamie pēc 12. klases un pieaugušie tālākizglītības programmās var pieteikties mācībām klātienē no 2024. gada 11. jūlija līdz 26. jūlijam:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Rezultāti tiks paziņoti 1. augustā uz izglītojamā norādīto e-pastu un tālruņa numuru.

Mācību un Dienesta viesnīcas līgumu slēgšana izglītojamiem pēc 9. klases notiek klātienē no 2024. gada 22.-26. jūlijam šādos laikos:

pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Mācību līgumu un Dienesta viesnīcas līgumu slēgšana izglītojamiem pēc 12. klases notiek klātienē no 2024. gada 14.-22. augustam šādos laikos :
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI

Lai pieteiktos mācībām, jāiesniedz sekojoši dokumenti:

 1. Iesniegumu var iesniegt:
  1.1. Klātienē;
  1.2. Elektroniski. Parakstītu ar E-parakstu pēc 9.klases vecāku vai izglītojamā pārstāvja parakstīts dokuments. Iesniegums lejuplādei šeit.
  1.3. Elektroniski. Parakstītu ar E-parakstu pēc 12.klases. Iesniegums lejuplādei šeit.
 2. Izglītības dokumenti: apliecība, atestāts vai diploms, centralizēto eksāmenu sertifikāts/-ti, klātienē – jāuzrāda dokumenta oriģināls;
 3. Sekmju izraksta kopija;
 4. Personu apliecinoša dokumenta kopija (pase vai personas apliecība);
 5. Medicīnas izziņa par atbilstību apgūstamajai profesijai (veidlapa Nr.027/u). Ārsta izziņā jābūt iekļautai  informācijai (norādei) par atbilstību apgūt konkrēto profesiju.
  * Atseviška norāde ārsta izziņā Kokkopju-Arboristu profesijai par atļauju strādāt augstumā!
 6. 3×4 cm foto (2 gab.).

Mācoties mūsu izglītības iestādē pēc pamatskolas beigšanas un izvēloties apgūt kādu no profesijām ar mācību ilgumu 4 gadi, Jūs iegūsiet Profesionālās vidējās izglītības diplomu, kas apliecina apgūto vidējo izglītību (sniedz iespēju turpināt mācības augstākajā izglītībā) un profesionālo kvalifikāciju.

Izvēloties kādu no mācību programmām ar mācību ilgumu 1 gads, Jūs iegūsiet Profesionālās kvalifikācijas apliecību.

Savukārt, mācoties mūsu skolā ar pabeigtu vidusskolas izglītību un izvēloties klātienes mācības ar 1,5 gadu mācību ilgumu, Jūs iegūsiet Profesionālās vidējās izglītības diplomu.

Pieteikties mācībām 2024./2025. gadam ir iespējams:

Izglītojamie pēc 9. klases var pieteikties mācībām klātienē no 2024. gada 27. jūnija līdz 12. jūlijam:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00

Rezultāti tiks paziņoti 18. jūlijā uz pieteikumā norādīto izglītojamā e-pastu un tālruņa numuru.

Izglītojamie pēc 12. klases un pieaugušie tālākizglītības programmās var pieteikties mācībām klātienē no 2024. gada 11. jūlija līdz 26. jūlijam:
pirmdienās no plkst.10:00 – 17:00
otrdienās no plkst. 8:00 – 15:00
ceturtdienās no plkst. 09:00 – 15:00
piektdienās no plkst.10:00 – 14:00
Rezultāti tiks paziņoti 1. augustā uz izglītojamā norādīto e-pastu un tālruņa numuru.

Tālr. informācijai: 28363606, e-pasts: uznemsana@bulduri.lv. 

Jā, Bulduru Tehnikums piedalās vairākos starptautiskos Erasmus+ projektos un regulāri tehnikuma izglītojamie un pedagogi dodas zinību apmaiņas braucienos par Eiropu, apmeklējot radniecīgas izglītības iestādes un uzņēmumus.

Jā, izglītojamie saņem stipendiju, kuras apmērs ir atkarīgs no mācību sekmēm un dalības izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē. Par ļoti labām sekmēm un ikmēneša aktivitātēm izglītības iestādes sabiedriskajā dzīvē ir iespējams saņemt stipendiju vairāk kā 100 eiro mēnesī.

Vēl tehnikuma izglītojamiem ir iespēja pretendēt uz otru stipendiju 1000 eiro apmērā, ko piešķir skolas atbalsta biedrība. 2021.gadā skola piešķīra 6 stipendijas izglītojamiem, kuras tiek izmaksātas gada garumā. Atbalsta biedrības stipendijas tiek piešķirtas izglītojamiem par labām sekmēm mācībās, ieinteresētību profesijā, kā arī līdzdarbošanos skolas pasākumos. Intervijas ar skolas stipendiātiem noskaties šeit.

Pirmā stunda sākas plkst. 8:30. Vidēji mācību diena ilgst līdz plkst. 15-16:00.

Iespēja mainīt izglītības programmu būtu pieļaujama tikai pirmajā mācību mēnesī.

Bulduru Tehnikumam ir noslēgti vairāki sadarbības līgumi par izglītojamo prakses vietām. Katrai mācību programmai ir atbilstošas iestādes un uzņēmumi kuros izglītojamie iziet praksi. Tāpat prakse tiek izieta tehnikuma siltumnīcās, mācību laukos, dārzos un parkos.

Ziemas brīvlaiks parasti ir decembra pēdējā un janvāra pirmā nedēļa. Vasaras brīvlaiks parasti ir jūlijā un augustā, taču tas var mainīties atkarībā no apgūstamās profesijas, jo, piemēram, lauksaimniecībā jāapgūst dažādu sezonu darbi.

Jā, tehnikuma telpās atrodas ēdnīca, kurā par draudzīgām cenām (skolniekiem ar papildus atlaidi) iespējams ieturēt veselīgu un gardu maltīti. Ēdnīcas darba laiks no 8:30 līdz 15:00 darba dienās.

Jā, tehnikuma teritorijā atrodas svaigi izremontēta, atjaunota dienesta viesnīca (papildus informācija šeit), kura savas durvis izglītojamiem ir vērusi no 2023.g.pavasara.

Numuriņos (ar divām dzīvojamām istabām) iespējams dzīvot maksimāli 4 cilvēki. Numuriņos ar 1 istabu (maksimālais cilvēku daudzums – 3 cilvēki).
Gultas vieta numuriņos maksās (prognozējamā cena uz 01.09.23.) – 45 līdz 60 eiro mēnesī.

Piedāvājumā ierobežotā skaitā ir 1 un 2 istabu numuriņi.
Dienesta viesnīcu numuriņi ir aprīkoti ar: jaunām mēbelēm, gultas piederumiem(segas, spilveni, gultas veļa), jaunu virtuves iekārtu ar aprīkojumju ēdiena pagatavošanai (plīts, izlietne, tvaika nosūcējs, ledusskapis, atkritumu tvertnes).
Katra numuriņa aprīkojums – jaunas dušas, izlietnes, wc, spogulis.
Dienesta viesnīcā ir datorklase, atpūtas telpa ar TV, virtuves telpa pasākumiem, koplietošanas labierīcības un dušas.
Iespēja mazgāt veļu veļasmašīnā, maksa-  3 eiro/ 1 veļas mazgāšanas reize līdz 10 kg veļas (papildaprīkojums – gludeklis, gludināmais dēlis, veļas žāvētājs). Informācija par dienesta viesnīcu: Sarmīte Vajeika, Tālr. 26660078, e-pasts: sarmite.vajeika@bulduri.lv .

Jā, tehnikuma ēkā izvietotā bibliotēka sniedz izglītojamiem universālus bibliotekāros pakalpojumus. Bibliotēkas krājumos ir gan seni izdevumi no skolas dibināšanas laikiem, gan mūsdienu izdevumi vispārizglītojošu priekšmetu apguvei, kā arī nozaru grāmatas, dārzkopības enciklopēdijas, vārdnīcas un rokasgrāmatas. Kopumā bibliotēkas bagātība ir aptuveni 24000 grāmatu.

Mūsu tehnikumā pieejamie interešu izglītības pulciņi: Floristika, Vizuālās mākslas dizains, Tūrisma, Pavārmāksla, Izglītojamo pašpārvalde, Sporta nodarbības un svaru (trenažieru) zāle.

Jā, tehnikumā teritorijā atrodas Sporta centrs (zāle) 639 m2 platībā ar tribīnēm (virs 500 cilv.)
Blakus atrodas ģērbtuves, dušas telpas.
Zālē iespējams spēlēt basketbolu, florbolu, volejbolu, tā ir piemērota vingrošanas nodarbībām un skatēm.
Ir pieejama arī trenažieru zāle.

Mikroautobusa pietura (uz Rīgu, Jūrmalu) atrodas 2 minūšu gājiena attālumā no skolas.
Vilciena stacija “Bulduri” 15 minūšu gājiena attālumā.

Sabiedriskā transporta uzziņa:

Mikroautobusu satiksme šeit.
Starppilsētu autobusi, vilcieni šeit.

Jā, Swedbank ISIC karti ir iespējams noformēt šeit

Pārtikas veikals “Rimi” atrodas 5 minūšu gājiena attālumā no skolas, turpat arī veikals “Maxima X”. Arī “Hesburger” restorāns un “Līvu akvaparks” atrodas turpat.

Jā, pie tehnikuma ir vairākas bezmaksas autostāvvietas. Ar teritorijas karti varat iepazīties šeit.

07.03.2024. noritēja Atvērto durvju diena tiešsaistē. Klātienes atvērto durvju diena tika aizvadīta 27.aprīlī paralēli Pavasara Dārza un Stādu svētkiem.