Projekta numurs: 2022-1-SE02-KA210-YOU-0000881685

Projekta sākums: 01/09/2022

Projekta beigas: 01/09/2024

Projekta partneri: 

  • SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola, Latvija
  • RELEARN SUDERBYN, Zviedrija

Projekta mērķis: Z-Farming projekta mērķis ir veicināt jauniešu iesaistīšanos vides ilgtspējā un klimata pārmaiņu mazināšanā.

Veselīgiem cilvēkiem, sabiedrībai un planētai ir nepieciešamas ilgtspējīgas pārtikas sistēmas, kas ir Eiropas zaļā kursa mērķis. ZFarming projektā galvenā uzmanība ir pievērsta aeroponikai – augu audzēšanai bez augsnes sistēmā, kas samazina primāro ietekmi uz vidi un klimatu:

1) siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana,

2) ķīmisko pesticīdu lietošanas un riska samazināšana,

3)recirkulācijamēslojumam,laisamazinātuspiedienuuzlauksaimniecībaszemēm.

Projekta paredzamie rezultāti:

  1. Vismaz6jaunatnesdarbiniekiun12jauniešiirpiedalījušiesizmēģinājumapasākumos,kasvērstiuzlabākuizpratniparaeroponikāmkāvideinekaitīguinovācijuilgtspējīgailauksaimniecībai
  2. Vienspubliskipieejamstīmeklīpieejamsmācīburīksjauniešiemunjaunatnesdarbiniekiemparaugstablīvumaaeroponikuaudzēšanassistēmām, kaskalibrētsBaltijasjūrasreģionavidei
  3. Noorganizēta 2 dienu starptautiskā noslēguma konference, lai veicinātu aeroponiku atpazīstamību.