Bulduru tehnikums aicina darbā (uz nepilnu darba laiku) – Dabas zinību – FIZIKAS pedagogu

Prasības pretendentam:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
 • Mācību priekšmeta standarta un darba metodikas pārzināšana;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā.

Mēs piedāvājam:

 • Nepilna laika  slodzes (200 stundas gadā, 8 kontakstundas nedēļā) darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu 1122,- eiro par slodzi  pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām dienesta viesnīcu;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;

 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinam dienesta viesnīcu vai dienesta dzīvokli.

Pieteikumā gaidīsim:

motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2023. gada 30.septembrim (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu personals@bulduri.lv ar norādi “Bulduru tehnikuma fizikas pedagoga vakance”*.

Vairāk informācijas: ieva.vincovska@bulduri.lv

* Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskolas”, kontaktinformācija: Viestura iela 16, Jūrmalā, LV-2010, tālr.nr. 28341531 elektroniskā pasta adrese:bulduri@bulduri.lv

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13.pantu Bulduru Dārzkopības vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.