Bulduru tehnikums aicina darbā (nepilna laika slodzes darbā)DIENESTA VIESNĪCAS PEDAGOGU

Prasības pretendentam:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība vai augstākā izglītība;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Prasmes sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos,presme lietot skolvadības sistēmu E-klase;
 • Labas komunikācijas un sadarbības prasmes;
 • Vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā.

Mēs piedāvājam:

 • Nepilna laika  slodzes darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām dienesta viesnīcas un skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 1122,- par slodzi  pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu( pēc pārbaudes laika);
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām dienesta viesnīcu;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6;
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;
 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinam dienesta viesnīcu vai dienesta dzīvokli.

Pieteikumā gaidīsim:

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2023. gada 30.septembrim (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu personals@bulduri.lv ar norādi “Bulduru tehnikuma dienesta viesnīcas pedagoga vakance”*.

Vairāk info: ieva.vincovska@bulduri.lv 

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13.pantu Bulduru Dārzkopības vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.