Bulduru tehnikums aicina darbā (uz pilnu darba laiku)  bilancspējīgu  Galveno grāmatvedi.

Galvenie darba pienākumi:

 • Augstākā izglītība finanšu, ekonomiskas vai grāmatvedības jomā.
 • Obligātas valsts valodas zināšanas.
 • Pilnvērtīgas zināšanas Latvijas grāmatvedības un nodokļu likumdošanā.
 • Vismaz 3 gadu pieredze grāmatvedības pakalpojumu sniegšanā.
 • Ne mazāk kā 3 gadu pieredze ES struktūrfondu finansētajos projektos.
 • Prasme lietot grāmatvedības programmas.

Galvenie pienākumi:

 • plānot, vadīt un koordinēt uzņēmuma politiku komercpakalpojumu jomā;
 • sastādīt budžetu un kontrolēt dažādas finanšu operācijas;
 • plānot un organizēt finanšu līdzekļu plūsmu;
 • sastādīt grāmatvedības organizācijas dokumentus atbilstoši uzņēmuma darbības specifikai;
 • sastādīt uzņēmuma gada pārskatu;
 • uzņēmumu pilna cikla grāmatvedības kārtošana atbilstoši LR normatīviem aktiem;
 • ik mēneša, ceturkšņa un gada nodokļu un finanšu, gada pārskatu, kā arī nepieciešamo vadības atskaišu sagatavošana;
 • nepieciešamās informācijas sniegšana VID, Valsts darba inspekcijai, revidentiem u.c.;
 • konsultāciju sniegšana uzņēmuma vadībai nodokļu un grāmatvedības jautājumos.

Mēs piedāvājam:

 • Darbu stabilā un augošā uzņēmumā;
 • Draudzīgu un atbalstošu kolektīvu;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Bruto alga no 2000,00 līdz 2300,00 EUR.

Pieteikuma dokumentus:

 • Motivētu pieteikumu;
 • CV;
 • Izglītību apliecinošu dokumentu kopijas;
 • Valsts valodas prasmi apliecinoša dokumentu kopija, atbilstoši nepieciešamajam valsts valodas prasmes līmenim un pakāpei – C līmeņa 2. pakāpe (izņemot personas, kuras ieguvušas pamata, vidējo vai augstāko izglītību akreditētās programmās latviešu valodā);
 • Papildus var iesniegt apmācību (kursu) apguves apliecinošu dokumentu.

 Iesniegt līdz 2023. gada 22.jūnijam (ieskaitot):

 • personīgi darba laikā- SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola” (Bulduru tehnikums) Viestura iela 6, Jūrmala;
 • sūtīt elektroniski uz e-pastu personals@bulduri.lv ar norādi „SIA Bulduru Dārzkopības biroja vadītāja vakance”;
 • Informācija par tālruni 28341531.