Bulduru tehnikums ( SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskola”) aicina darbā IZGLĪTĪBAS METODIĶI

Darba pienākumi:

 • izstrādāt priekšlikumus izglītības programmu saturam, mācīšanas un mācīšanās metodēm, audzēkņu zināšanu un prasmju novērtēšanas (eksāmenu, ieskaišu, praktisko un patstāvīgo darbu) metodēm un saturam, prakšu saturam;
 • sagatavot dokumentus izglītības programmu licencēšanai un akreditācijai;
 • sadarbībā ar izglītības programmu metodisko komisiju vadītājiem izstrādāt valsts centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu dokumentāciju, saskaņot to VISC;
 • nodrošināt mācību procesu ar metodisko dokumentāciju – to izstrādi, aktualizāciju un ievērošanas kontroli;
 • Koordinēt Sekmju izrakstu savlaicīgu sagatavošanu un ierakstu pārbaudi atbilstībai mācību nodarbību uzskaites žurnālos pirms valsts centralizēto profesionālo kvalifikācijas eksāmenu norises sākuma;
 • sadarbībā ar pedagoģisko personālu pilnveidot un attīstīt metodiskās prasības tālākizglītības programmām;
 • nodrošināt mācību-metodisko standartu prasību ievērošanu;
 • nodrošināt mācību-metodiskā procesa kvalitātes attīstību un kontroli;
 • konsultēt pedagogus, nodrošināt viņiem metodisko palīdzību, veicināt pieredzes apmaiņu;
 • Jauno/aktualizēto izglītības programmu ieviešanas pasākumu plānošana un organizēšana.

Prasības kandidātiem:

 • Pedagoģiskā izglītība;
 • Metodiskā darba pieredze, vēlams koledžā;
 • teicamas latviešu, labas angļu un krievu valodu zināšanas;
 • teicamas organizatoriskā darba spējas un vēlama pieredze personāla vadīšanā;
 • augsta atbildības sajūta, precizitāte, sistēmiska un strukturāla domāšana;
 • labas datorprasmes;
 • labas sadarbības un saskarsmes prasmes;
 • Tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam.
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;

 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinam dienesta viesnīcu vai dienesta dzīvokli.

Piedāvājam:

 • Pilna laika darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 1360,00 par slodzi pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu pēc pārbaudes laika;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.
 • Nepieciešamības gadījumā dienesta viesnīcu.

Pieteikumā gaidīsim:

Motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2023. gada 30.septembrim (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu personāls@bulduri.lv ar norādi  “Bulduru tehnikuma izglītības metodiķa vakance”*.

* Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir Bulduru Dārzkopības vidusskola, kontaktinformācija: Viestura iela 16, Jūrmalā, LV-2010, tālr.nr. 28341531 elektroniskā pasta adrese:bulduri@bulduri.lv

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13. pantu Bulduru Dārzkopības vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.