Bulduru tehnikums aicina darbā – IZGLĪTĪBAS UN SKOLU PSIHOLOGU

Prasības pretendentam:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • augstākā profesionālā izglītība psiholoģijā ;
 • valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • vēlama pieredze pedagoģiskajā darbā.

Darba pienākumi:

 • Izglītojamo psiholoģiskā izpēte, izglītojamā sociālpsiholoģiskās vides izpēte;
 • izglītojamo, vecāku un pedagogu konsultēšana izglītojamo psiholoģisko problēmu gadījumos.

Piedāvājam:

 • Nepilna laika  slodzes līdz pilnas slodzes (viena darba diena nedēļā līdz 30 astronomiskajām stundām nedēļā) darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām skolas telpām;
 • atalgojumu 1360,- eiro par slodzi  pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Iespējama piemaksa par grupas audzināšanu;

 • Nepieciešamības gadījumā nodrošinām dienesta viesnīcu vai dienesta dzīvokli.

Pieteikumā gaidīsim:

motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2023. gada 30.novembrim (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu personals@bulduri.lv ar norādi “Bulduru tehnikuma izglītības un skolu psihologa vakance”*.

Vairāk informācijas: ieva.vincovska@bulduri.lv, Tālr.uzziņām: 26660080

* Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bulduru Tehnikums”, kontaktinformācija: Viestura iela 16, Jūrmalā, LV-2010, tālr.nr. 28341531 elektroniskā pasta adrese:bulduri@bulduri.lv

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13.pantu Bulduru Dārzkopības vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.