Bulduru tehnikums aicina darbā SOCIĀLO pedagogu

Prasības pretendentam:

 • Pretendentam ir tiesības strādāt izglītības iestādē atbilstoši Izglītības likumā un Bērnu tiesību aizsardzības likumā noteiktajam;
 • Augstākā pedagoģiskā izglītība un sociālā pedagoga kvalifikācija vai
 • Augstākā izglītība un sociālā darbinieka kvalifikācija, ja studiju programmas ietvaros apgūta ar pedagoģiju saistīta studiju programmas daļa vismaz četru kredītpunktu jeb 160 stundu apjomā;
 • Valsts valodas prasme augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • Pieredze darbā ar datoru;=
 • Prasmes sniegt atbalstu izglītojamiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem sociālpedagoģisko jautājumu un konfliktu risināšanas gadījumos, zināšanas e-mācību vides darbībā;
 • Labas komunikācijas un  sadarbības prasmes;
 • prasme strādāt komandā un motivēt skolēnus darbam.

Mēs piedāvājam:

 • 1,2  slodzes darbu senākajā Latvijas Dārzkopības skolā ar plašu un ainavisku skolas apkārtni, dendroloģisko parku, modernu materiāli tehnisko bāzi un renovētām tehnikuma un dienesta viesnīcas telpām;
 • Atalgojumu no EUR 1020,00  līdz EUR 1600,00 pirms nodokļu nomaksas un sociālās garantijas;
 • Veselības apdrošināšanu;
 • Dienesta viesnīcu vai dienesta dzīvokli;
 • Profesionālās pilnveides un kvalifikācijas paaugstināšanas iespējas;
 • Darba vietu Jūrmalā, Viestura ielā 6.

Pieteikumā gaidīsim:

motivētu pieteikuma vēstuli, CV, izglītību un kvalifikāciju apliecinošu dokumentu kopijas, valsts valodas prasmes apliecību (ja nepieciešams).

Pieteikumu līdz 2023. gada 20.novembrim (ieskaitot) var iesniegt:

Sūtot elektroniski uz e-pastu personals@bulduri.lv ar norādi “Bulduru tehnikuma sociālā pedagoga vakance”*.

Vairāk informācijas: ieva.vincovska@bulduri.lv

* Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13. pantu, informējam, ka:

 • pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases konkursa norisi;
 • personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Bulduru Dārzkopības vidusskolas”, kontaktinformācija: Viestura iela 16, Jūrmalā, LV-2010, tālr.nr. 28341531 elektroniskā pasta adrese:bulduri@bulduri.lv

Pamatojoties Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regulas) 13.pantu Bulduru Dārzkopības vidusskola informē, ka pretendentu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs atlases norisi. Konkursa dalībnieku iesniegtie pieteikumi tiks iznīcināti vienas darba dienas laikā pēc konkursa noslēguma.