Piesakies kursiem!

Plānots 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Informējam, ka mācību grupu komplektēšana tiks uzsākta, ja pieteikumu skaits sasniegs noteikto minimālo skaitu.

Augļu koku un krūmu uzbūve, veidošanas pamatprincipi jauniem augļu kokiem, vecu un lielu augļu koku veidošana un kopšana. Koku potēšanas iespējas un metodes.

Programmas mērķis:

  • iepazīties ar augļkoku uzbūvi, to veidošanas pamatprincipiem,
  • praktiski apgūt augļkoku veidošanu un griešanas tehniku,
  • apgūt potēšanas pamatprincipus un metodes.

Programmas apgūšana sniedz zināšanas un prasmes:

  • vecu augļkoku veidošana un kopšana;
  • augļkoku potēšana un pārpotēšana.

Pasniedzēja:

Gunta Krastiņa, agronoms ar 30 gadu pieredzi dārzkopībā, Bulduru Tehnikuma pasniedzēja.

Mērķauditorija:

visi, kas vēlas gūt zināšanas un kuriem rūp savs dārzs.

Mācību īstenošanas laiks:

Plānots 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mācību laiks:

14 akadēmiskās stundas.

Mācību maksa par kursu:

72 eiro par abām mācību dienām.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.