Vēl var pagūt pieteikties mācībām!

29.07.2021.

Ar VIDUSSKOLAS izglītību mācies ainavu dizaina vai dārzkopības jomās VALSTS FINANSĒTĀS mācībās, saņem ikmēneša stipendiju un iegūsti citas priekšrocības!

VALSTS FINANSĒTAS MĀCĪBU PROGRAMMAS
Bulduru Dārzkopības vidusskolā (BDV) vēl ir pieejamas budžeta vietas (jaunajam 2021./22. mācību gadam) ar vidusskolas izglītību divu profesiju apguvei – Ainavu būvtehniķis un Dārzkopības tehniķis. Mācību ilgums šajās programmās 1,5 gadi un mācību laikā izglītojamie saņem stipendiju līdz 150 eiro mēnesī.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir Latvijas Lauksaimniecības universitātes (LLU) kapitālsabiedrība, kas skolas audzēkņiem sniedz priekšrocības tālākām studijām izvēlētajā profesijā. Skolas mācību programmas ir saskaņotas un veidotas pēctecīgi, tāpēc izvēloties mācības Bulduros, izglītojamas izvēlas mērķtiecīgu izglītību.

LABĀKAJIEM – BUDŽETA VIETAS Latvijas Lauksaimniecības universitātē un īpaša stipendija no skolas biedrības
Labākajiem absolventiem, kuriem mācību vidējā atzīme mācību priekšmetos ir 7 un augstāk, ir garanētas valsts budžeta finansētas studiju vietas Latvijas Lauksaimniecības universitātē dažādās mācību programmās.
Šogad šādu iespēju saņēma 5 skolas absolventi.

ĪPAŠAS STIPENDIJAS PAPILDUS GARNATĒTAI STIPENDIJAI
Katru gadu Bulduru skolas attīstības biedrība kopā ar skolas atbalstītājiem pasniedz stipendijas pašiem labākajiem Bulduru Dārzkopības vidusskolas audzēkņiem.
Stipendijas 1000 eiro apmērā katrs 2021.gadā saņēma seši mūsu skolas izglītojamie, kuri Bulduros apgūst dārzkopības tehniķa profesijas un ainavu būvtehniķa profesijas.
Intervijas ar šī gada stipendiātiem šeit.

MĀCĪBU PROGRAMMAS:

1) AINAVU BŪVTEHNIĶIS– speciālists, kas publiskās un privātās teritorijās organizē, īsteno un pārrauga teritorijas labiekārtojuma un apstādījumu izbūves un uzturēšanas darbus.

Bulduru Dārzkopības vidusskola ir vienīgā skola Latvijā, kur jau vairāk kā gadsimtu apgūst ainavu būvtehniķa profesiju.

Ko jaunie speciālisti iemācās šajā profesijā?
Darbu organizēšanu objektā;
Objekta teritorijas labiekārtošanu un uzturēšanu;
Apstādījumu būvēšanu;
Apstādījumu ierīkošanai un kopšanai piemērotu darba rīku, inventāra, mehānismu un tehnikas izmantošanu un uzturēšanu;
Pamatiemaņas arborismā (kok-kopībā);
Darba tiesību, darba aizsardzības un vides aizsardzības prasību ievērošanu.

Mācību laiks – 1,5 gadi.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.
BDV Ainavu būvtehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Vides un būvzinātņu fakultātē Ainavu arhitektūras un plānošanas programmā bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Iegūt papildu informāciju un pieteikties mācībām iespējams- šeit.
Īss video par mācību procesu no izglītojamo redzesloka – šeit.

2) DĀRZKOPĪBAS TEHNIĶIS– speciālists, kurš plāno, organizē un veic kultūraugu pavairošanu, audzēšanu, ražas novākšanu un uzglabāšanu. Viņš nosaka izpildāmo darbu apjomu, sagatavo darbu plānu un nosaka darba uzdevumus, kā arī prot veikt darbus pats un vadīt darba procesu.

Dārzkopības tehniķi Bulduros lielu daļu no sava mācību laika pavada modernajās siltumnīcās, skolas mācību vajadzībām pielāgotajā teritorijā -izmēģinājumu lauciņos, arī teoriju audzēkņi apgūst praktiski darbojoties.

Dārzkopības tehniķi mācās arī skolas Augu Biotehnoloģiju laboratorijā, kur apgūst mūsdienu pasaulē aktuālas un pieprasītas prasmes – augu audu kultūru mikropavairošanu.

Ko jaunie speciālisti iemācās šajā profesijā?
Darbu organizēšana;
Resursu apzināšana;
Stādu audzēšana;
Puķu augu audzēšana segtajās un lauku platībās;
Dārzeņu audzēšana segtajās un lauku platībās;
Augļaugu un ogulāju audzēšana;
Darba aizsardzības un vides aizsardzības pasākumu organizēšana.

Mācību laiks – 1,5 gadi.

Ja esi mērķtiecīgs, tad Bulduros ir iespējams apgūt visu nepieciešamo, lai kļūtu par pieprasītu profesionāli uzreiz pēc skolas beigšanas vai arī par gaidītu studentu Lauksaimniecības programmās augstskolās.

Izglītības iespējas – no vidusskolas līdz doktoram.
BDV Dārzkopības tehniķiem ir iespēja tālāk studēt LLU Lauksaimniecības fakultātē  bakalaura, maģistra un doktora līmenī.

Iegūt papildu informāciju un pieteikties mācībām iespējams šeit.

Zinātne un attīstība
Skolā ir jaunizveidota augu biotehnoloģiju laboratorija, kurā mācās arī topošie Dārzkopības tehniķi, kā arī skolas lepnums ir vienīgais Latvijā un retais Eiropā viedais dārzs jeb i-Dārzs, ko paši buldurieši sauc par savu mazo Rundāli.

Nāc mācīties arī Tu uz Bulduriem un iegūsti stabilu pamatu auglīgai dzīvei!