Veselīgu stādu materiālu ieguve un inovatīvu audzēšanas metožu izmēģinājumi tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem

Projekta numurs:22-00-A01612-000011

Projekta sākums: 01.09.2022.

Projekta beigas: 28.02.2026.

Projekta partneri: 

  • SIA Bulduru Dārzkopības vidusskola(vadošais partneris),
  • IK MIGL dārzi
  • Latvijas Jūras akadēmija
  • MZI Rīgas Tehniskā Universitāte
  • MG Terra Seeds
  • Agroresursu un ekonomikas institūts “Stendes pētniecības centrs”
  • SIA “ODZ”
  • SIA “AMSID Latvija”
  • Asociācija “Latvijas Dārznieks”

Projekta mērķis: Eksperimentāli izstrādāt tehnoloģijas augstvērtīga stādāmā materiāla ieguvei, kā arī testēt inovatīvas audzēšanas metodes- hidroponiku un aeroponiku, kas perspektīvā izmantojamas komercaudzēšanā tautsaimniecībā nozīmīgiem kultūraugiem, piemēram, tādiem modeļorganismiem, kā kartupeļi, zemenes un soja u.c.

Projekta īstenošana tiek līdzfinansēta no Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finanšu līdzekļiem. “Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”

http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm