Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
4 gadi
Pamatskolas
1 gads
Pamatskolas un 17 pilni gadi
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
4 gadi
Pamatskolas
1,5 gadi
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas
1 gads
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas

Maksas izglītība:

Kvalifikācija
Mācību ilgums
Prasības iepriekš iegūtai izglītībai
1,5 gadi
Vidusskolas
1,5 gadi
Vidusskolas
Tālākizglītības programma neklātienē 640 stundas
Pamatskolas un 17 pilni gadi
Koku kopšanas pamati
Profesionālās pilnveides programma 160 stundas
Pamatskolas un 17 pilni gadi
Profesionālās pilnveides programma, 10 mēn.
Vidusskolas
Dārzkopības katedra

Dārzkopības
katedra

Pilsētvides un dizaina katedra

Tūrisma un viesmīlības katedra

Mūžizglītības
katedra