Plānots 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Semināra tēmas:

  • Zāliens kā būtiskā ārtelpas sastāvdaļa;
  • 4 zāliena (augu) augšanas pamatfaktori;
  • augsnes īpašības un zāliens;
  • zāliena sēklas, sugas, maisījumi u.c.;
  • zālienu ierīkošanas metodes un tehnoloģijas (sēts zāliens, paklājzāliens, hidrosēja);
  • kvalitātes parametri ierīkotam zālienam;
  • zāliena kopšana – pamatdarbi un specifiski pasākumi;
  • zālienu ierīkošanā izmantojamā tehnika;
  • zālienu kopšanā izmantojamā tehnika.

Lektors:

Ansis Birznieks – sertificēts ainavu tehniķis, uzņēmuma “Galantus” īpašnieks, Bulduru Tehnikuma absolvents.

Mērķauditorija:

gan profesionāļi, gan amatieri.

Mācību laiks:

8 akadēmiskās stundas.

Mācību norise:

Plānots 2024.g. pavasarī

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mācību maksa:

40,00 eiro.

Pieteikties samināram


Lūdzu izvēlieties mācību veidu, lai atzīmētu savu izvēli:

4 x 4 =