Piesakies “Zemeņu audzēšana” lekcija Tiešsaistē

Plānots 2023.g. nogalē

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Kursa mērķis:

Iegūt jaunas un pilnveidot esošās zināšanas par zemeņu audzēšanu un kopšanu.

Lekcijas apraksts:

Kursa ietvarā Jūs uzzināsiet par:

  • Zemeņu audzēšanu atklāta lauka apstākļos,
  • Zemeņu šķirņu daudzveidību,
  • Tehnoloģiskajām iespējām zemeņu audzēšanā un kopšanā;
  • Augu aizsardzību
  • Stādu audzēšanu.

Mērķauditorija:

Visi, kas vēlas uzzināt dažādus padomus zemeņu audzēšanā.

Mācību uzsākšanas un īstenošanas laiks:

Plānots 2023.g. nogalē

Aicinām pieteikties kursiem, un mēs jums atgādināsim par to plānoto norisi, tiklīdz uzsāksim mācību grupu komplektēšanu.

Mācību maksa par kursu:

45 eiro.

Pasniedzējs:

Valda Laugale – Dārzkopības institūta vadošā pētniece un vairāku zinātnisku publikāciju autore.

Iegūstamais izglītības dokuments:

APLIECĪBA par neformālās izglītības apguvi.